About Me

Ahmed Naqshbandi Sahab

Allama Ahmed Naqshbandi

Alhamdulillah Hazrat Allama Mohammed Ahmed Naqshbandi Junaidi sahab ko silsile Junaidiya Qhadriya drishtiyame Wali-e-kamil Sufi e basafa Hazrat Shaik Tajuddin Juniadi sahab Qibla Maddazil u ali DAmad wabarakatujo Hazrat Junaidi Baghdadi raziallahutalahanhuke 38 we potre hai unke nasle-e-paak se hai aur bargah-e shaik-e-deccan Hazrat Shaik Sirajuddin Juniadi rehmatullaalia ke bargah ke sajjada nasheen hai unhone khilafat ata farmayi hai unhone Hazrat Allama Mohammed Ahmed Naqshbandi Junaidi sahab ku khilafat ata farmayi aur ye khilafat 03-08-2015 Gulbarga Shareef me Bargah-E-Shaik-E-Deccan Sarkar Sirajuddin Juniadi Rahmatullaalia me ata ki gayi hai aur ye silsila Hazrat Allama Ahmed Naqshbandi Sahab ke zariye se Allahtabarak wa taala ne apne fazle se is silsile ku qidmat bhi liya hai Allama Amed Naqshbandi Junaidi sahab ke na sirf India,India ke states,India ke cities balke other countries me bhi Fiji me Holland me Germany me Belgium me Dubai me bhi aapke puri reet aur Mouthake deen hai aapke silsile se wabasta log hai jo aapke haat par baith kiye hai aur is tarike se hazaraon ke tadad me Allama Ahmed Naqshbandi Junaidi sahab ke murideen puri duniya me pehle hue hai jab aapko khilafat di gayi to barga-e-Shaik-e-Deccan me Sarkar Sirajuddin Juniadi ke wur se mubarika ke me mehfil me jab aap ko Khilafat di gayi to takreeban saikdo mash-e-qheen ne aapke khilafat naame par dastakhat farmayi aur Allah rabbul izzat ke bargah me silsile ki qidmat ke liye dua bhi kiĀ